Freebsd, Debian, Windows on same PC

tomasz dereszynski tomaszd at paraklet.net
Tue Jul 25 00:13:24 BST 2006


Hello Jamie,

W Twoim li=9Ccie datowanym 24 lipca 2006 (22:55:25) mo=BFna przeczyta=E6:

JW> Hi
JW> I am looking for the easiest effective way of getting FreeBSD, Debian
JW> Linux and Windoze XP. I am going to be putting them on a laptop with a
JW> 40 gb HD. I would prefer to use Lilo or Grub as the boot loader.
JW> Jamie

JW> ------ FreeBSD UK Users' Group  -  Mailing List ------
JW> http://listserver.uk.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-users


1. windows xp
2. vmware 30 days version + install rest - deinstall vmware server
3. install vmware player and use rest ...

you can start and use all in the same time...

minimum
1,6 pentium 768MB ram - tested ...
i've got win xp pro + win 2003 srv + freebsd + fedora...

good luck

--=20
bEsT rEgArDs,
tomasz dereszynski
gg 2262877
TD840-RIPE

Najci=EA=BFszym zakonem na ziemi jest zakon ma=B3=BFe=F1stwa. Jego regu=B3a=
 jest najsurowsza i niech si=EA kameduli chowaj=B9 przy nim. ks. Stanis=B3a=
w Orzechowski

More information about the Ukfreebsd mailing list